Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie wraz z dostawą i instalacją systemów do utrzymywania stacjonarnych stad reprodukcyjnych, ich przygotowania i stymulacji do rozrodu, inkubacji ikry i podchowu wylęgu karpiowatych ryb reofilnych 1/ZDTPPiA/262/2022 2022-11-30 11:16 2022-12-27 10:00
2. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice w roku 2023 3/ZUL/2022 2022-12-13 08:40 2022-12-22 09:00
3. Zakup wraz z dostawą mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 3904/AZ/262/2022 2022-12-01 11:02 2022-12-09 09:00
4. Dostawa, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej. RGDD/5/2022 2022-11-23 13:38 2022-12-08 09:00
5. Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników, studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz cudzoziemców (np. gości zagranicznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 537B/AZ/262/2022 2022-11-18 11:34 2022-11-28 09:00
6. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice w roku 2023 2/ZUL/2022 2022-11-09 09:24 2022-11-23 09:00
7. Usługa przeprowadzenia warsztatów z kompetencji miękkich dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 534/AZ/262/2022 2022-10-26 13:44 2022-11-22 08:30
8. Sukcesywny zakup i dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . 2700/AZ/262/2022 2022-11-03 12:52 2022-11-21 09:00
9. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu na potrzeby Katedry Botaniki 2513/AZ/262/2022 2022-10-28 12:37 2022-11-21 09:00
10. Sukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych 2252/AZ/262/2022 2022-10-17 10:31 2022-11-18 09:00
11. Zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 535/AZ/262/2022 2022-09-19 09:25 2022-11-10 09:00
12. Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 3516/AZ/262/2022 2022-10-25 12:16 2022-11-04 08:30
13. Zakup i dostawa sond profilowych o długości 30 cm do pomiaru wilgotności i temperatury gleby dla Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2076/AZ/262/2022 2022-10-25 09:12 2022-11-03 08:30
14. Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy Budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu AZ-262-28/2022 2022-10-10 20:36 2022-10-27 09:00
15. Dostawa nawozu polifoski 6:20:30 (N:P:K) dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim RZS/5/2022 2022-10-18 21:57 2022-10-26 09:00
16. Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla Studentów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 3 1417/AZ/262/2022 2022-09-26 09:39 2022-10-24 09:00
17. Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi wybranych programów Microsoft 365 oraz narzędzi do komunikacji i promocji zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego 628/AZ/262/2022 2022-10-12 10:54 2022-10-21 09:00
18. Dostawa i montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1698A/AZ/262/2022 2022-10-05 12:47 2022-10-13 08:30
19. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1550A/AZ/262/2022 2022-09-30 14:27 2022-10-10 09:00
20. Usługi pralnicze dla jednostek organizacyjnych Uczelni, Domów Studenckich i Zespołu Szkół Przyrodniczych 2858/AZ/262/2022 2022-09-23 13:38 2022-10-03 09:00
21. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1938/AZ/262/2022 2022-09-23 16:13 2022-10-03 09:00
22. Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1849/AZ/262/2022 2022-09-22 12:00 2022-09-30 08:30
23. Grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1550/AZ/262/2022 2022-08-26 13:09 2022-09-22 09:00
24. Dostawa przełączników sieciowych 1778/AZ/262/2022 2022-08-31 10:28 2022-09-16 09:00
25. Świadczenie usług obsługi szatni na wybranych obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1848/AZ/262/2022 2022-09-01 12:50 2022-09-09 09:00
26. Dostawa i montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1698/AZ/262/2022 2022-08-26 14:21 2022-09-08 08:30
27. Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników, studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz cudzoziemców (np. gości zagranicznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 537A/AZ/262/2022 2022-08-24 11:11 2022-09-07 09:00
28. Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2 POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE 1845A/AZ/262/2022 2022-08-24 14:57 2022-09-06 09:00
29. Zakup nawozów saletry amonowej 34%N oraz saletry amonowej (Zaksan) 33,5% dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim RZS/3/2022 2022-08-22 20:55 2022-09-01 07:00
30. Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1937/AZ/262/2022 2022-08-11 12:59 2022-08-25 09:00
Legenda
- Current
- Archive